DARK KNIGHT

Chiến Binh

Hậu duệ của vua hiệp sĩ Lorencia,có thể lực mạnh mẽ và thông thạo tất cả các vũ khí cận chiến

Cấp Độ Khởi Tạo Nhân Vật: 1

1º Dark Knight(DK)DK
2º Blade Knight(BK)DK
3º Blade Master(BM)DK
4º Dragon Knight(DK)DK

DARK WIZARD

Phù Thủy

Hậu duệ của pháp sư Arka, có khả năng học và sử dụng nhiều phép thuật chiến đấu khủng

Cấp Độ Khởi Tạo Nhân Vật: 1

1º Dark Wizard(DW)sm
2º Soul Master(SM)sm
3º Grand Master(GM)sm
4º Soul Wizard(SW)sm

FAIRY ELF

Tiên Nữ

Hậu duệ của nữ hoàng tiên Noria, bậc thầy sử dụng cung tên và phép thuật

Cấp Độ Khởi Tạo Nhân Vật: 1

1º Fairy Elf(FE)sm
2º Muse Elf(ME)sm
3º High Elf(HE)sm
4º Noble Elves(NE)sm

MAGIC GLADIATOR

Đấu Sĩ

Có hầu hết các ưu điểm nổi bậc của Chiến binh và Phù thủy, có thể chiến đấu cận chiến lẫn sử dụng phép.

Cấp Độ Khởi Tạo Nhân Vật: 220

1º Magic Gladiator(MG)sm
3º Duel Master(DM)sm
4º Magic Knight(MK)sm

DARK LORD

Chúa Tể

Nhân vật có tó chất lãnh đạo và khả năng chỉ huy quân đội, người duy nhất có thể điều khiển Chiến mã và Ác Linh Bóng Tối

Cấp Độ Khởi Tạo Nhân Vật: 250

Evolution Quest (Go over the class name)

1º Dark Lord(DL)sm
3º Lord Emperor(LE)sm
4º Empire Road(ER)sm

SUMMONER

Thuật Sĩ

Tinh thần mạnh mẽ và sự sáng suốt tuyệt vời tạo ra phép thuật nguyền rủa mạnh mẽ nhất

Cấp Độ Khởi Tạo Nhân Vật: 1

Evolution Quest (Go over the class name)

1º Summoner(SUM)sm
2º Bloody Summoner(BS)sm
3º Dimension Master(DM)sm
4º Dimension Summoner(DS)sm

RANGE FIGHTER

Thiết Binh

Là những hiệp sĩ hoàng gia karutan, bậc thầy võ thuật và có sức mạnh phi thường

Cấp Độ Khởi Tạo Nhân Vật: 200

Evolution Quest (Go over the class name)

1º Rage Fighter(RF)sm
3º Fist Master(FM)sm
4º Fist Blazer(FB)sm

SUMMONER

Thuật Sĩ

Tinh thần mạnh mẽ và sự sáng suốt tuyệt vời tạo ra phép thuật nguyền rủa mạnh mẽ nhất

Cấp Độ Khởi Tạo Nhân Vật: 200

Evolution Quest (Go over the class name)

1º Summoner(SUM)sm
2º Bloody Summoner(BS)sm
3º Dimension Master(DM)sm