Bài Viết

  [Hướng Dẫn] Các lệnh cơ bản trong game

  Ngày đăng: 07/12/2021 | Chuyên Mục: Hướng Dẫn | Lượt Xem: 2369

  Lệnh Cộng Điểm Nhanh

  /addstr xxx : Cộng sức mạnh
  /addagi xxx : Cộng nhanh nhẹn
  /addvit xxx : Cộng sức khỏe (Máu)
  /addene xxx : Cộng năng lượng
  /addcmd xxx : Cộng mệnh lệnh

   

  Lệnh thường dùng

  /post Nội dung : Chat toàn Server
  /pkclear : Rửa tội
  /GuildWar Tên Guild : Chiến Guild
  /Request on ( off ) : Bật tắt chức năng nhận lệnh từ người khác
  /Move hoặc /Warp : Di chuyển đến một map (ví dụ : /move noria)

  Lệnh reset trong game
  /reset : reset nhân vật
  /resetauto : Tự động reset nhân vật tại chỗ khi đạt lever 400

   

  Lệnh hỗ trợ trong game

  /autopt : Tự động chấp nhận tạo nhóm
  /taydiem : tẩy điểm đã cộng của nhân vật (phí 500wcoin)
  Ctrl + chuột phải vào món đồ : đăng món đồ trên kênh thế giới

   

  Lệnh biểu cảm

  ^_^, hehe : Cười
  Good, Wow : 1 trong 2 từ sẽ có tư thế vỗ tay bốp bốp
  Rush : Tư thế tấn công
  T_T : Ôm đầu đau khổ
  Win : Giơ tay chiến thắng
  Hello : Chào
  Bye bye : Tạm biệt
  ; : Gãi đầu  Từ Khóa: