Bài Viết

  Hướng dẫn các Set Thần – Siêu Thần

  Ngày đăng: 07/12/2021 | Chuyên Mục: Hướng Dẫn | Lượt Xem: 1636

  7. Các Set đồ thần trong MU

  1/ Set Apolo : nón, áo, quần, tay Vải Thô, gậy Xương, dây chuyền Băng, nhẫn Phép Thuật ( 7 item ).

  2/ Set Necromancer : nón, quần, chân Vải Thô ( 3 item ).

  3/ Set Elvis : áo, quần, chân Xương, dây chuyền Gió ( 4 item).

  4/Aquarius : nón, áo, tay, chân Xương ( 4 item).

  5/ Set Heras : nón, áo, quần, tây, chân Nhân Sư, khiên Xương ( 6 item ).

  6/ Set Virgo : áo, quần, chân Nhân Sư ( 3 item ).

  7/ Set Anubis : nón, áo, tay Ma Thuật, nhẫn Lửa ( 4 item ).

  8/ Set Isis : nón, áo, quần, chân Ma Thuật.

  9/ Set Knight : nón, áo, quần, tay, chân Da, chùy Gai ( 6 item ).

  10/ Set Obscure : nón, quần, chân Da, khiên Tròn ( 4 item ).

  11/ Set Hyperryon : áo, quần, chân Đồng ( 3 item ).

  12/ Set Otus : nón, quần, tay Đồng ( 3 item ).

  13/ Set Eplite : nón, áo, quần Trâu Xanh, khiên Gia Huy ( 4 item ).

  14/ Set Cronus : nón, áo, quần, tay, chân Trâu Xanh ( 5 item ).

  15/ Set Karuta : áo, quần, tay, chân Thiên Kim, dây chuyền Lửa ( 5 item ).

  16/ Set Erebus : nón, quần, Thiên Kim ( 2 item ).

  17/ Set Kantata : áo, tay, chân Thiết Phiến, nhẫn Độc ( 4 item ).

  18/ Set Atlas : nón, áo, quần Thiết Phiến ( 3 item ).

  19/ Set Hion : nón, tay, chân Rồng Đỏ, kiếm Điện ( 4 item ).

  20/ Set Bicoccer : nón, áo, quần Rồng Đỏ, nhẫn Đất ( 4 item ).

  21/ Set Seto : nón, quần, tay, chân Trinh Nữ, Trường Kiếm, nhẫn Đất ( 6 item ).

  22/ Set Hemera : nón, áo, quần, chân Trinh Nữ ( 4 item ).

  23/ Set Kia : nón, áo, quần, tay Lụa, nỏ Vàng ( 5 item ).

  24/ Set Nyx : quần, tay, chân Lụa ( 3 item ).

  25/ Set Odin : nón, áo, quần, tay, chân Thiên Thanh ( 5 item ).

  26/ Set Clytia : quần, chân Thiên Thanh ( 2 item ).

  27/ Set Alko : áo, quần, tay Ngọc Bích ( 3 item ).

  28/ Set Norus : nón, quần, chân Ngọc Bích ( 3 item ).

  29/ Set Kiwen : áo, tay, chân Kim Ngân, cung Bạc ( 4 item ).

  30/ Set Aruan : nón, áo, quần, chân Kim Ngân ( 4 item ).

  31/ Set Keurono : nón, quần, tay Hỏa Thiên, nhẫn Phép Thuật ( 4 item ).

  32/ Set Semedenui : nón, áo, tay, chân Hỏa Thiên ( 4 item ).

  33/ Set Kion : áo, quần, chân Phong Vũ, dây chuyền Nước ( 4 item ).

  34/ Set Germini : áo, quần, tay Phong Vũ, nhẫn Lửa ( 4 item ).

  35/ Set Taurus : quần, tay, chân Huyền Thiết, dây chuyền Băng ( 4 item ).

  36/ Set Leo : nón, áo, quần Huyền Thiết, nhẫn Độc ( 4 item ).