Bài Viết

  [Hướng Dẫn] Ép dòng tím 380

  Ngày đăng: 05/11/2021 | Chuyên Mục: Hướng Dẫn | Lượt Xem: 824

  Giới thiệu

  – Ngoài các tính năng gia cường Harmony, còn có những loại tính năng đặc biệt chỉ có thể gia cường cho các item yêu cầu cấp độ 380.
  – Những vật phẩm cấp độ 380:

  Phương pháp thực hiện

  – Nói chuyện với NPC Chaos Goblin ở Noria (180:100).

  – Chọn dòng Sự kết hợp tính năng của Item.

  – Nguyên liệu:

  • + Item 380 cần gia cường
  • + 1 Đá Tạo Hóa
                     
  • + 1 Đá Hộ Mệnh
             
  • + 10 triệu zen

  – Sau khi đặt các nguyên liệu cần thiết, chọn Đồng ý.

  – Nếu thành công, item của bạn sẽ có thêm 2 dòng tính năng mới (màu tím)

  – Nếu thất bại, đá tạo hóa và đá hộ mệnh sẽ bị mất, Item 380 vẫn giữ nguyên.

   

  Quá trình gia cường item 380

  Các dòng tính năng 380

  – Vũ khí chỉ có dòng tính năng duy nhất, nhưng với các items mang tính phòng thủ sẽ xuất hiện các dòng tính năng khác nhau.